autoryzowany


autoryzowany
autoryzowany {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dokonany z upoważnienia lub za zgodą wyrażoną przez autora, uzgodniony z autorem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przekład, tekst autoryzowany. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'prowadzący określoną działalność handlową lub usługową z upoważnienia producenta danego wyrobu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Autoryzowany zakład naprawczy mercedesa. Sklep autoryzowany prowadzi sprzedaż części zamiennych do opla. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Жилец (фильм, 1976) — Другие фильмы с таким же или схожим названием: см. Жилец (фильм). Жилец Le Locataire …   Википедия

  • Жилец (фильм — Жилец (фильм, 1976) Другие фильмы с таким же или схожим названием: см. Жилец (фильм). Жилец Le Locataire …   Википедия

  • autoryzować — ndk IV, autoryzowaćzuję, autoryzowaćzujesz, autoryzowaćzuj, autoryzowaćował, autoryzowaćowany «dokonywać autoryzacji, zezwalać na wydanie, przekład, adaptację, przeróbkę itp. swego dzieła; zatwierdzać, potwierdzać, uwierzytelniać, popierać,… …   Słownik języka polskiego

  • przekład — m IV, D. u, Ms. przekładadzie; lm M. y 1. «tłumaczenie tekstu, dzieła z jednego języka na drugi» Powieść w polskim przekładzie. Dokonać przekładu z języka francuskiego na polski. Pracować nad przekładem dramatu. ∆ Przekład autoryzowany «przekład… …   Słownik języka polskiego